Hội viên bạc

5.000.000,0

Mức đầu tư: 5.000.000 —>19.999.999

Ưu đãi dịch vụ: 30% dịch vụ JC và NTK + 1 đêm miễn phí/ năm dành cho 1 người

Hội viên bạc

5.000.000,0

Category:
0937169016